Christelijkevakantiesite.nl

Steun aan


De volgende organisaties steunen wij door o.a. een gratis vermelding:

Camping Route Roemenie: opbrengst ten bate van een kindertehuis. Lees meer ›

Stichting Zo'n Vakantie

Stichting Zo'n Vakantie: diaconale vakantie. Meer info ›


Stichting Het Passion

Stichting Het Passion: werkvakanties t.b.v. dak-en thuislozen. Lees meer ›


De volgende organisaties steunen wij:


Agape

Agape: Evangelieverkonding Meer info ›


Red een Kind

Red een Kind: sponsoring Meer info ›
World Vision
World Vision: sponsoring van kinderen


De Christelijke Vakantiesite steunt World Vision, een van de grootste particuliere ontwikkelingsorganisaties ter wereld die kinderen een toekomst wil bieden door hen te voorzien van schoon water, medische zorg, scholing en een veilige leefomgeving. Op deze manier kan ieder kind zich fysiek, sociaal en mentaal verder ontwikkelen. Hiervoor werken ze nauw samen met de mensen ter plaatse totdat zij zelfstandig verder kunnen. World Vision is christelijk geïnspireerd en willen kinderen en hun families helpen zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.
World Vision: We voelen ons verbonden met en verantwoordelijk voor de armen Wij zijn geroepen de behoeftigen op deze wereld te helpen. We zoeken naar gerechtigheid. Daarom streven wij naar een verhouding tussen arm en rijk die beide groepen tot duurzame verandering aanzet. In deze relatie spelen de armen een actieve rol; zij zijn geen passieve ontvangers. Wij kunnen van hen leren: wij zijn nooit te rijk om te ontvangen, zij zijn nooit te arm om te geven.
World Vision: Wij zijn rentmeesters We willen alle betrokkenen een eerlijk beeld geven van onze plannen en onze activiteiten. Wij zijn rentmeesters van Gods schepping en wij gebruiken middelen van anderen om wereldwijd hulp te kunnen geven. Daarom dragen wij zorg voor het uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten die ecologisch, financieel en humanitair verantwoord zijn.

Meer info ›

© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid